• Imprimeix

Retribucions, indemnitzacions i dietes

Desde l'any 2015 no es perceben drets d'assistència a òrgans col·legiats.