• Imprimeix

Auditoria de serveis públics i qualitat

Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI)

AENOR

ISO 27001 Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació

L'obtenció d'un certificat ISO 27001 assegura que s'ha certificat el sistema de gestió de seguretat de la informació en comparació amb una norma de bones pràctiques i que se l'ha declarat conforme. El certificat l'emet un organisme de certificació independent i demostra que s'han pres les precaucions necessàries per a protegit la informació sensible contra accessos i canvis no autoritzats.

Què és la norma ISO 27001 ?

La norma adopta una aproximació de procès a l'establiment, a la implementació, a l'operació, el monitoreig, la revisió, el manteniment i a la millora del sistema de gestió de seguretat de la informació d'una organització.

El sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació del Centre de la Propietat Forestal

El sistema d'informació dona suport a la concessió d'ajuts i subvencions, que comprèn les fases següents: creació i gestió de la convocatòria, visita prèvia, proposta d'atorgament, resolució de la convocatòria, pagament de l'ajut/subvenció, informació del seguiment, gestió de la revocació i dels recursos administratius en relació a la declaració d'aplicabilitat vigent.

El Centre de la Propietat Forestal ha renovat la certificació del seu Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI) l'any 2017, certificació que manté des de l'any 2007, quan es va obtenir per primera vegada i va ser la primera entitat de dret públic a tot l'Estat Espanyol i una de les pioneres, incloent-hi el sector privat, a obtenir d'AENOR el certificat SGSI, a l'empara de la norma UNE-ISO/IEC 27001, per al procediment de gestió de subvencions.

SGSI
Data d'actualització:  21.11.2018