• Imprimeix

Estats financers i informes

El Centre de la Propietat Forestal no té intervenció prèvia, aquesta intervenció es substitueix per una auditoria anual, d'acord amb el que estableix l'article 71.4 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i les seves modificacions posteriors.

Data d'actualització:  14.05.2018