• Imprimeix

Carta de serveis

L'objectiu de la Carta de Serveis és informar sobre els serveis i la unitat que els presta, els compromisos adquirits en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació i els mecanismes de participació de la ciutadania i dels usuaris en la millora de la prestació de totes aquelles responsabilitats que li pertoquen.

Amb aquesta carta de serveis ens comprometem a adoptar les mesures necessàries per garantir la correcta aplicació de tots els usuaris i usuàries del seu contingut i mantenir el compliment dels compromisos que s'hi descriuen per millorar el grau de satisfacció de la ciutadania.

Data d'actualització:  16.01.2019

Informació relacionada