• Imprimeix

Requisits de les sol·licituds d'informació pública

Les sol·licituds d'accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:

  • La identitat de la persona sol·licitant.
  • La informació precisa a la qual es vol tenir accès, sense necessitat d'indicar cap document ni expedient concrets.
  • La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.
  • Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre la persona sol·licitant i l'Administració.