• Imprimeix

Qui pot demanar l'accés?

Totes les persones majors de setze anys tenen dret a accedir a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

L'exercici d'aquest dret no és condicionat a la concurrència d'un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació a cap norma.