# 49

Butlletí del Centre de la Propietat Forestal

Notícies i comunicacions d’interès per a la planificació i la gestió forestal privada

Centre de la Propietat Forestal. ISSN: 2014-5004

Logotip del Centre de la Propietat Forestal
Dimarts, 15 de maig de 2018 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Actualitat

ajuts i subv

El DOGC núm. 7616, de 10 de maig publica la Resolució ARP/906/2018, de 4 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació PDR 08.05.02) (ref. BDNS 397370).

Els terminis de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

  1. Presentació de sol·licituds: de l'11 de maig a l'11 de juny de 2018.
  2. Finalització d'actuacions: 30 de setembre de 2019, inclòs.
  3. Justificació de feines: 15 d'octubre de 2019, inclòs.

Sol·licitar l'ajut

RECORDEU !!!

El termini per a contractar les assegurances forestals finalitza el 31 de maig de 2018

El termini per a presentar la sol·licitud per a rebre l'ajut finalitza el 31 de juliol de 2018

Amunt

::Agenda

Barcelona, 12 de juny de 2018

El canvi climàtic representa una sèria amenaça per a la conservació de les sureres, la producció sostenible de suro i la cadena de valor lligada a aquest producte. Entre les principals amenaces que ja estan afectant a les sureres cal destacar: la menor vitalitat i productivitat causada per un major estrès hídric, l'augment de les plagues, especialment el corc del suro (Coraebus undatus) i la major frecuència de grans incendis forestals.

En aquest contexte, és necessari incorporar en la gestió noves tècniques i metodologies per, des d'un enfocament integral, millorar les capacitats d'adaptació al canvi climàtic d'aquest tipus de boscos, objectiu que s'ha abordat des del projecte LIFE+SUBER.

Durant la jornada s'exposaran i debatran les experiències sobre l'aplicació de models innovadors de gestió forestal i els avenços en el control del corc del suro, a més de debatre sobre els reptes i les oportunitats del suro a nivell local i mundial.

La jornada s'adreça principalment a silvicultors, gestors forestals, tècnics professionals de la investigació forestal i de la indústria surera.

Inscripcions
La inscripció a la jornada és obligatòria per a tots els assistents.

Cal emplenar el formulari d'inscripció que trobareu en el programa i retornar-lo per qualsevol d'aquests mitjans de comunicació:

Captura

O bé emplenant el formulari online que trobareu a través de l'enllaç següent: https://goo.gl/a4o12P

Lloc de realització
Sant Pau Recinte Modernista
Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167. Barcelona

Jornada suber

Amb el suport de:

COMPOSICIO LIFE SUBER   LIFE (COLOR)

Planetari de Pamplona, 22 de maig

Els propietaris posen al servei de la societat els seus boscos: com a escoles d'un saber que comença a oblidar, com un lloc on recuperar la salut física i emocional, com un espai que ens brinda una multitut de sabors que desperten els nostres sentits. El bosc és un tot i, com a tal, cal gestionar-lo.

Més informació
FORESNA ZURGAIA, Asociación Forestal de Navarra
Carrer Alfonso el Batallador, 6, entreplanta C
31007 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 151 501 - Fax. 948 153 482
correu-e: foresna@foresna.org

BOSQUES

Tarragona, 25 de maig de 2018

Objectiu de la jornada
Donar a conèixer als diferents agents del territori els beneficis de la biomassa a través del seu aprofitament energètic en equipaments i edificis públics, ja que l'evolució tecnològica del sector de la biomassa forestal permet disposar de múltiples solucions per a la seva integració a les edificacions per a la producció energètica dels equipaments i edificis, a nivell local.

Inscripcions
Via electrònica: retornant el full d'inscripció que es troba a l'adreça següent: http://www.diba.cat/formacio . Cal indicar el codi de la jornada JOR18-003_2

Termini d'inscripcions: 13 de maig de 2018

Lloc de realització
Tarragona. Aules de formació de la Diputació de Tarragona
Carrer Carles Riba, 6

Més informació
Tel. 977 291 410 / Fax. 977 291 537
formacio@diba.cat

Tarragona_biomassa

Sant Feliu de Buixalleu, dimecres 30 de maig de 2018

Presentació

Actualment, l’abastiment de material forestal de reproducció (MFR) per a repoblacions i/o plantacions productives, ha de passar per l’ús de materials de procedència desconeguda, amb baixa similitud ecològica, d’origen ornamental o al·lòcton, i amb garanties de rendiment forestal escàs. Davant d’aquesta situació les iniciatives dels decisors i/o  silvicultors s’acaben per la via ràpida utilitzant aquests materials, o simplement, escollint altres espècies o cultius menys adients a nivell ecològic i productiu.

La disponibilitat de MFR representa sovint un coll d’ampolla important a l’hora de fer front a les necessitats de  conservació, reforestació i plantació d’àrees de la regió mediterrània. L’escassetat de MFR ben caracteritzat afecta a la garantia qualitativa del planter especialment en termes de coneixement d’adaptació ecològica i de rendiment productiu.

Així doncs, les noves necessitats de producció de planta forestal, lligades al seu origen i qualitat genètica, i la conservació en el sentit ampli, fan que calgui potenciar, promoure i millorar el material forestal a emprar en les actuacions forestals.

Lloc de realització
Planter Central de Forestal Catalana
Partida les Brugueres, s.n.
17451 Sant Feliu de Buixalleu (la Selva)

Inscripcions
Departament de Recursos Humans de Forestal Catalana
Tel. 93 411 09 26
Correu-e: formacio.forestalcatalana@gencat.cat

Servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

reforestacions

© Generalitat de Catalunya