# 44

Butlletí del Centre de la Propietat Forestal

Notícies i comunicacions d’interès per a la planificació i la gestió forestal privada

Centre de la Propietat Forestal. ISSN: 2014-5004

Logotip del Centre de la Propietat Forestal
Dimarts, 12 de setembre de 2017 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Actualitat

Els ajuts s'adrecen a agrupacions o organitzacions de productors forestals constituïts com a PIME.

Termini per a la presentació de les sol·licituds: 5 d'octubre de 2017

Amunt

::Agenda

Jornada forestal de Sant Francesc 2017. Gestió forestal conjunta al Montnegre

Destinataris

La jornada s'adreça a propietaris/àries i gestors/es de les forests i a professionals en general del sector forestal.

Presentació

El 58,5% de la superfície privada de Catalunya està constituïda per finques menors de 100 ha. Aquesta atomització de la propietat pot comportar uns costos fixes elevats dels treballs forestals i dificultar la concentració en el temps i en l’espai del volum dels productes forestals obtinguts, repercutint en el preu final de la fusta en el mercat.

Per promoure la gestió forestal en finques privades s’han constituït a Catalunya diferents associacions de propietaris forestals, entitats sense ànim de lucre que promouen la gestió i la venda dels productes forestals de forma conjunta.

L’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor n’és un bon exemple. Aquesta associació, que enguany celebra 25 anys, treballa per la gestió associada de les finques del massís del Montnegre i el Corredor i agrupa al voltant de 150 propietaris.

Al llarg de la jornada coneixerem com funciona l’associació de propietaris i ens endinsarem en el massís del Montnegre, on es tractaran diferents aspectes sobre la gestió de l’alzinar i el roure africà, incidint en les fortaleses i les dificultats de la gestió associada.

Lloc de realització
Sant Celoni, 4 d'octubre de 2017

Inscripcions

Us hi podeu inscriure retornant per correu, fax o correu electrònic la butlleta d'inscripció que trobareu en aquesta pàgina o bé trucant al Centre de la Propietat Forestal.

En finalitzar la jornada es farà un dinar, l'assistència al qual és de lliure elecció. A l'hora de fer la vostra inscripció confirmeu també la reserva, atès que la capacitat de la sala és limitada. Preu del dinar: 20 €.

Telèfon: 93 574 70 39 - Fax. 93 574 38 53
Correu-e: cpf@gencat.cat (Persona de contacte: Elizabeth Fernández)

Termini per a inscripcions: 25 de setembre de 2017

La gestió multifuncional del bosc mediterrani, a la pràctica". Lliçons apreses en l'aplicació de les ORGEST

Presentació

Aquest 2017 es tanca la primera fase de les Orientacions de Gestió Forestal de Catalunya —les ORGEST—, una proposta de silvicultura multifuncional adaptada a les característiques pròpies dels boscos catalans, iniciada amb dos objectius preferents: optimitzar la producció forestal i mantenir boscos poc vulnerables a focs de capçada. Actualment, més de la meitat dels Instruments d’Ordenació Forestal en finques privades utilitzen les ORGEST com a models silvícoles de referència.

El 2017 finalitza, també, el projecte LIFE DemORGEST, l’objectiu del qual ha estat obtenir i transferir directrius per a l’aplicació a camp dels models ORGEST més innovadors, tot ampliant-ne l’enfocament multifuncional cap a la provisió de serveis relacionats amb l’estalvi d’aigua, la fixació de carboni i la conservació de la biodiversitat, iniciant el camí de la silvicultura que ha de venir.

En la jornada final del projecte DemORGEST, us convidem a silvicultors i altres professionals de la gestió, la formació i la recerca forestal a compartir experiències i debatre sobre l’aplicació pràctica de les ORGEST i, en general, sobre la teoria i, sobretot, la pràctica de la gestió multifuncional del bosc a Catalunya.

Lloc de realització
Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages), 7 de novembre de 2017

Inscripcions

La jornada és gratuïta prèvia inscripció. Us hi podeu inscriure retornant per correu, fax o correu electrònic, el formulari d'inscripció que trobareu al peu d'aquesta pàgina o bé trucant al Centre de la Propietat Forestal.

Persona de contacte: Elizabeth Fernández (efernandezc@gencat.cat) Telèfon: 93 574 70 39.

A l'hora de fer la vostra inscripció, recordeu que cal que confirmeu la vostra assistència també al dinar, ja que la capacitat de la sala és limitada.

Termini per a inscriure's: fins al 31 d'octubre de 2017

Presentació

FUTUR AGRARI és un projecte cofinançat pel Programa LIFE+ de la Unió Europea que, des del seu inici al setembre de 2013, ha posat en pràctica tecnologies existents de gestió de la fertilització i tractament de dejeccions ramaderes. El seu objectiu ha consistit en fer arribar al sector aquelles eines existents per millorar el maneig de fems, purins, gallinasses i altres adobs, així com donar pautes per minimitzar els continguts elevats de nutrients en zones de Catalunya amb una elevada concentració ramadera.

El projecte està arribant a la seva fi, per la qual cosa s'organitza aquesta jornada final en què s'explicaran els resultats obtinguts durant aquests 4 anys transcorreguts. Donada la seva finalitat demostrativa, s'adreça especialment a agricultors, coneixedors de les millors tècniques existents i que les puguin aplicar al seu dia a dia.

Lloc de realització
Castelló de Farfanya
Camí de Menàrguens

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure's prèviament a través de:
Sra. Núria Canut (Tel.: 972 220 868)
Correu-e: nuria.canut@gencat.cat

© Generalitat de Catalunya