# 40

Butlletí del Centre de la Propietat Forestal

Notícies i comunicacions d’interès per a la planificació i la gestió forestal privada

Centre de la Propietat Forestal. ISSN: 2014-5004

Logotip del Centre de la Propietat Forestal
Divendres, 21 d'abril de 2017 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Actualitat

El vídeo, realitzat en el marc del projecte LIFE+Suber, presenta la problemàtica actual de les suredes catalanes i com el projecte pretén contribuir a resoldre-les. L'objectiu és sensibilitzar la societat de la necessitat de gestionar les suredes per a fer front als reptes de conservació que suposen els efectes del canvi climàtic.

El projecte compta amb la contribució de l'instrument financer LIFE de la Unió Europea i està cofinançat per la diputació de Barcelona, Amorim Florestal Mediterráneo SL i l'Institut Català del Suro.

Socis del projecte

Consorci Forestal de Catalunya, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Forestal Catalana SA, Amorim Florestal SA i Centre de la Propietat Forestal

 

Aquest mes d'abril s'ha publicat la 5a newsletter del projecte LIFE+Suber, on podeu trobar tota la informació resumida amb relació als esdeveniments, activitats realitzades i progrés del projecte en els darrers mesos.

 

El projecte LIFE MixForChange

Innovació en estratègies de gestió per a l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis subhumits mixtes

El projecte LIFE MixForChange té com a objectiu contribuir a l'adaptació i a una major resiliència dels boscos mixtos subhumits mediterranis d'Europa davant el canvi climàtic, afavorint la seva conservació i el manteniment de les seves funcions productives, ambientals i socials.

Objectius del projecte

  1. Desenvolupar, implementar i demostrar noves tècniques de gestió forestal.
  2. Desenvolupar noves eines per a integrar l'adaptació al canvi climàtic del bosc subhumit mediterrani en la política i marc normatiu que afecta a la gestió.
  3. Desenvolupar noves eines per a enfortir l'economia lligada als productes del bosc subhumit mediterrani, que permeti augmentar la sostenibilitat econòmica a mitjà i llarg termini de la gestió per a l'adaptació al canvi climàtic, davant d'abandó.
  4. Transferir les tècniques implementades i eines desenvolupades als principals actors regionals i de l'àmbit europeu on es distribueix el bosc mediterrani subhumit.

La pàgina web del projecte descriu les 27 accions que es duran a terme entre 2016 i 2021 i quins són els resultats que s'esperen obtenir.

Descarregeu-vos el primer butlletí electrònic del projecte: LIFE MixForChange.

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2017, per reconèixer públicament la tasca de persones físiques i jurídiques a favor del medi ambient.

El Premi té tres modalitats

  1. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental.
  2. Iniciatives de protecció i millora del medi ambient.
  3. Trajectòries de protecció i millora del medi ambient.

Podeu adreçar les vostres consultes al correu: sea.tes@gencatcat, o al Hashtag: #PremiMa

Data límit de presentació de candidatures: 4 de maig de 2017, a les 14 hores.

premi_ma

Amunt

::Agenda

Santa Coloma de Farners, 25 d'abril de 2017

La prevenció de les causes dels incendis forestals inclou treballs sobre la vegetació en els entorns generadors del perill. La normativa vigent a Catalunya preveu diferents tipus de treballs i és objectiu d'aquesta jornada analitzar tres casos concrets de treballs que es realitzen en nuclis de població, línies elèctriques i carreteres. Diferents actors participen del compliment de les obligacions: administració (que marca la normativa i realitza l'activitat inspectora), municipis, directors d'obra i empreses forestals. Establir debats i intercanviar punts de vista permet mantenir la sinèrgia necessària per optimitzar les actuacions que es realitzen.

Lloc de realització
Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners
Casa Xifra, s.n.
17430 Santa Coloma de Farners

Inscripcions
Per correu electrònic: marta.macia@gencat.cat 
Servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Treballs_vegetacio

56a Reunió Científica de la Societat Espanyola per a l'Estudi de les Pastures, Barcelona, divendres 28 d'abril

La 56a Reunió Científica de la Societat Espanyola per a l'Estudi de les Pastures se celebra entre els dies 25 i 28 d'abril de 2017, a Barcelona.

El lema de la Reunió és: "Renaturalització vs. Ruralització (Rewilding vs. Re-farming)".

Es pretén conéixer l'estat de la investigació al voltant del fenòmen de l'abandó de l'activitat ramadera en les pastures, on dos discursos quasi oposats pugnen en les propostes de gestió. D'una banda se proposa la recuperació dels grans herbívors salvatges com a substituts del ramat domèstic i de l'altra es proposa l'estímul a la ramaderia tradicional per ser generadora d'indubtables serveis ambientals. Dues opcions que probablement puguin coexistir i que sens subte generaran un apasionant debat.

Inscripcions
Servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Recursos-silvopastorals

© Generalitat de Catalunya