# 38

Butlletí del Centre de la Propietat Forestal

Notícies i comunicacions d’interès per a la planificació i la gestió forestal privada

Centre de la Propietat Forestal. ISSN: 2014-5004

Logotip del Centre de la Propietat Forestal
Dimarts, 07 de març de 2017 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Actualitat

Resolució ARP/393/2017, de 22 de febrer

El DOGC núm. 7322, de 6 de març, publica la Resolució ARP/393/2017, de 22 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria d'ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR).

Feu clic a l'enllaç per a descarregar-vos la documentació necessària per a sol·licitar els ajuts:

Ajuts a la gestió forestal sostenible 2017. Actuacions silvícoles i xarxa viària

Resolució ARP/392/2017, de 22 de febrer

El DOGC núm. 7322, de 6 de març, publica la Resolució ARP/392/2017, de 22 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona, en el marc dels ajuts de minimis.

Feu clic a l'enllaç per a descarregar-vos la documentació necessària per a sol·licitar els ajuts:

Ajuts a la gestió forestal sostenible 2017. Reforestacions i producció de tòfona

Amunt

::Publicacions

Edita: Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - Centre de la Propietat Forestal
Autores:
Alicia Martín, Teresa Cervera. Unitat d'Avaluació de Programes Tècnics. Àrea de Foment de la Gestió Forestal Sostenible del Centre de la Propietat Forestal
Primera edició: febrer de 2017
Dipòsit legal: B-3723-2017

Breu descripció: Estudi i anàlisi de la informació recollida des de l'anualitat 1994 fins al 2013 en matèria de subvencions forestals en les forests privades de Catalunya, majoritàriament ordenades, mitjançant l'avaluació de les dades en els tres períodes d'estudi -amb i sense finançament europeu- (1994-1999 / 2000-2006 / 2007-2013) i avaluació global dels 20 anys d'estudi.

portada_cartaserveis_web

L'objectiu del document és informar sobre els serveis que ofereix el Centre de la Propietat Forestal i la unitat que els presta, els compromisos adquirits en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació de totes aquelles responsabilitats que pertoquen al CPF.

Amb la Carta de Serveis, el Centre de la Propietat Forestal es compromet a adoptar les mesures necessàries per garantir i mantenir el compliment dels compromisos que s'hi descriuen per millorar el grau de satisfacció de la ciutadania.

Amunt

::Agenda

18 i 19 de març de 2017

Lloc de realització
Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona
Campus de Montilivi - 17071 Girona


Inscripcions:
Per telèfon: 972 221 866
A través de la web: www.girona.cat/caseta

Girona_MediNatural

 

Del 7 d'abril al 2 de juny de 2017

Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera estan adreçades especialment als professionals del sector forestal (silvicultors, propietaris forestals, tècnics i enginyers forestals, alumnes d'escoles forestals i d'universitats). Són eminentment pràctiques, per la qual cosa els assistents hauran de desplaçar-se en cotxe particular a les finques forestals, segons l'itinerari establert pel coordinador de cada jornada.

A cada jornada es proporcionarà la documentació corresponent necessària.

Període d'inscripció (obligatori)
Fins el dia 3 d'abril de 2017, inclòs

Per a més informació
Consorci Forestal de Catalunya
Tel. 972 842 708 / Fax. 972 843 094
consorci@forestal.cat (Persona de contacte: Margarita Rovira)

JTS_2017

© Generalitat de Catalunya