# 33

Butlletí del Centre de la Propietat Forestal

Notícies i comunicacions d’interès per a la planificació i la gestió forestal privada

Centre de la Propietat Forestal. ISSN: 2014-5004

Logotip del Centre de la Propietat Forestal
Dilluns, 30 de maig de 2016 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Actualitat

Tractament de l'escaldat (Diplodia corticola)
Informació sobre els horaris i punts de recollida del producte per al tractament de l'escaldat

Disponible al web del Centre de la Propietat Forestal les noves versions dels formularis dinàmics per a la redacció del PTGMF i del PSGF.

Amunt

::Publicacions


SUMARI

- Tecnologia i elaboració de la Guia de la fusta de les espècies forestals de Catalunya.
- Reglament EUTR de la Unió Europea i Reial decret relatius a la comercialització de la fusta.
- Calculadora de la petjada de carboni i el balanç energètic de productes fusters.
- Efectes de la gestió forestal sobre la capacitat d'embornal de carboni dels boscos catalans. Metodologia de càlcul aplicada als models ORGEST.
- Boscos de pastura: la silvopastura com a eina en la reducció del risc d'incendis forestal.
- A la Vall de Camprodon, què en fem, dels boscos?.
- Condicionadors i cobertes del sòl per a plantacions forestals més sostenibles i eficients.
- Tancant el cercle de la bioeconomia. Implicacions per al sector forestal entre tòpics, transicions i nous paradigmes.
- Fitxa pràctica. Ordenació de rodals heterogenis com a conseqüència d'un incendi.
- L'assegurança d'incendi forestal sobre masses arbrades a Catalunya.
- Bigues laminades de castanyer. Innovació de producte en la indústria de la fusteria per a ús estructural.
Coneguem les associacions de propietaris forestals:
- L'Associació de Propietaris Forestals de l'Alt Empordà
El CPF respon:
- La certificació forestal: una eina de millora per a tots.
L'Entrevista:
Joan Martorell Busquets
Medalla President Macià 2015 

EDITA
Centre de la Propietat Forestal

DIRECTOR
Juan Luís Abián

CONSELL DE REDACCIÓ
Teresa Baiges, Albert Borrell, Elizabeth Fernández, Alícia Martín, Noemí Palero, Xavier Rabascall, Montserrat Ros, Joaquim Serra

ANUNCIA'T A SILVICULTURA
Si voleu reservar el vostre espai per a publicitat demaneu més informació al telèfon: 93 574 70 39 o bé al correu electrònic: silvicultura@gencat.cat


Data d'edició: febrer de 2016
Format: digital
Venda: descàrrega lliure i gratuïta
Idioma: Català

Autors:
Marc Taüll (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
Teresa Baiges (Centre de la Propietat Forestal)

Agraïment:
Pau Vericat (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) 

METODOLOGIA
Per a l'obtenció de les tipologies s'han seleccionat els hàbitats corresponents a boscos, a partir de l'adaptació dels hàbitats CORINE per a Catalunya, realitzada pel grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona (Vigo i Carreras, 2002;http://www.ub.edu/geoveg/cat/ ManualCORINE.php). Per a cadascuna de les comunitats vegetals (associacions fitocenològiques) que poden composar aquests hàbitats, s'ha obtingut l'estructura i composició d'espècies (llistat d'espècies, cobertura i freqüència d'aparició) a partir dels inventaris de vegetació recollits al Banc de dades de Flora i Vegetació (FloraCat) del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (http://biodiver.bio.ub.es/biocat/index.jsp#pas0). Les dades d'aquests inventaris s'han extret i tractat a través del software B-VegAna (http://biodiver.bio.ub/veganaweb/), i han estat la base per a la definició de les tipologies de pastures. Aquestes poden correspondre a una associació fitocenològica o a un conjunt d'associacions o grups d'inventaris d'aquestes associacions que presentin característiques comunes en l'estructura i composició d'espècies arbustives i herbàcies. Com l'objectiu és conèixer la composició i estructura en ambient boscos, els inventaris treballats s'han escollits amb una fracció de cabuda de coberta igual o superior al 70%.

Amunt

::Agenda

El Montmell, 10 de juny de 2016

Lloc de realització
Centre Cívic
Carrer Orient, 2
La Joncosa del Montmell
43718 El Montmell

Inscripcions
Serveis Territorials del DARP a Tarragona
Telèfon: 977 250 450
Correu-e: jgilsantos@gencat.cat
Persona de contacte: Sr. José A. Gil

INVENTARI Montmell

Escós, 11 i 12 de juny de 2016

Lloc de realització
Part teòrica:
Fonda Ferrer
Carretera de Sort, s.n., Baro
Pallars Sobirà

Part pràctica:
Vivers de la casa Forestal d'Escós
Escós

Inscripcions
Parc Natural de l'Alt Pirineu
Telèfon: 973 62 23 35
Correu-e: teresa.belb@gencat.cat

traccio_animal

Solsona, 2 de juny de 2016

Lloc de realització
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Ctra. de Sant Llorenç de Morunys, km 2
25280 Solsona

Inscripcions
A través del formulari: https://goo.gl/J00Hta o a la plana web: www.clusterbiomassa.cat, dins l'apartat Agenda

Solsona_incendis

Santa Coloma de Farners, juny de 2016

Inscripcions
Anna Suquet (anna.suquet@gencat.cat)

Preu del curs: 32 € 

Lloc de realització
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra
Santa Coloma de Farners

classificació productes

Manresa, dijous 9 de juny de 2016

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa, Aula 121 (primer pis, edifici FUB)
Av. Universitària, 4-6 (Manresa)

Inscripcions
Àrea de Formació del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Tel.: 973 481 644 - correu-e: formacio@ctfc.cat

Manresa_incendis

© Generalitat de Catalunya