Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Provisió d'un lloc de treball, ...
 
Divendres, 24 de novembre de 2017

Provisió d'un lloc de treball, de caràcter temporal (per obra i/o servei), d'enginyer/a tècnic/a forestal, laboral grup 4

Termini per a la presentació de sol·licituds: 3 de desembre de 2017


ARP513-17 Enginyer/a tècnic/a forestal, laboral grup 4, al Centre de la Propietat Forestal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Nom del lloc de treball: Enginyer/a tècnic/a forestal
Grup professional: 4
Unitat directiva: Centre de la Propietat Forestal
Localitat: Santa Perpètua de Mogoda
Adreça: Ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km 4,5
Centre de treball: Finca Torreferrussa
Tipus d'horari: 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres

Requisits

Fase I: Prioritàriament, personal amb un vincle preexistent de caràcter fix, funcionari o laboral, amb l'administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic, del grup A2, Enginyer/a Tècnic/a Forestal.

Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona que compleixi els requisits de la fase I, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents:

  • Titulació necessària per accedir al grup A2, Enginyer/a Tècnic/a Forestal
  • Certificat de coneixements de suficiència en llengua catalana (nivell C) de la Direcció de Política Lingüística o equivalent

Funcions del lloc de treball

  • De caràcter general implementar les Accions preparatòries (A1, A2, A3 i A4) del projecte europeu LIFE CLIMARK i les Accions d'implementació (C1, C2, C3 i C4) del projecte LIFE MixForChange.
  • Participar en la diagnosi i selecció de rodals del projecte LIFE CLIMARK, amb la redacció de protocols i la realització d'inventaris, per a la implementació posterior d'una gestió forestal multifuncional on es valori la millora en la gestió de l'aigua, la fixació de carboni i la biodiversitat. Participar en la diagnosi del sector empresarial per a la posada en marxa d'un mercat de crèdits climàtics.
  • Efectuar el marcatge i el seguiment de les actuacions silvícoles planificades en el marc del projecte LIFE MixForChange, en alzinars, castanyedes, rouredes i pinedes de pi roig, per potenciar les masses mixtes i la valorització de la fusta de qualitat.
  • Assessorar i formar les empreses de gestió forestal d'acord amb els criteris establerts en les actuacions silvícoles planificades.
  • Acompanyar la propietat i gestors/es forestals en la implementació de les accions del projecte.
  • Elaborar informes derivats de les tasques realitzades i participar en la difusió dels resultats parcials obtinguts fins el moment.

Forma en què s'ocuparà el lloc de treball: contracte temporal amb incorporació el 15 de gener de 2018 fins a la consecució del servei prestat.

Les persones interessades(1) que reuneixin els requisits esmentats han de presentar el seu currículum personal a l'adreça electrònica següent: rrhh.cpf@gencat.cat fins al dia 3 de desembre de 2017.

Per tal d'agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l'assumpte del correu la referència: ARP513-7/COGNOMS i NOM.

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE i CORREU ELECTRÒNIC.

(1) Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d'aquest departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.