Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Provisió d'un lloc de treball, ...
 
Dijous, 26 d'octubre de 2017

Provisió d'un lloc de treball, de caràcter temporal (per interinitat), d'enginyer/a tècnic/a forestal, grup 4

Termini per a la presentació de sol·licituds: 2 de novembre de 2017


ARP472-17 Enginyer/a, personal laboral, grup 4, al Centre de la Propietat Forestal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Nom del lloc de treball: Enginyer/a tècnic/a forestal
Grup professional: 4
Unitat directiva: Centre de la Propietat Forestal
Localitat: Santa Perpètua de Mogoda
Centre de treball: Barcelona
Tipus d'horari: 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres

Requisits

Fase I. Prioritàriament: personal amb vincle preexistent de caràcter fix, funcionari o laboral, amb l'administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic, del grup A2 Enginyer/a tècnic/a forestal.

Fase II. Excepcionalment, i en el cas que no es presenti cap persona que compleixi els requisits de la fase I, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents:

  • Titulació necessària per accedir al grup A2, Enginyer/a tècnic/a forestal
  • Certificat de coneixements de suficiència en llengua catalana (nivell C) de la Direcció de Política Lingüística o equivalent

Funcions del lloc de treball

  • Executar i integrar els procediments administratius principals i derivats de la planificació forestal.
  • Assessorar la propietat i els gabinets tècnics amb relació a la planificació de finques forestals de titularitat privada.
  • Executar, d'acord amb els procediments establerts, la tramitació administrativa dels expedients de planificació de finques forestals privades.
  • Reportar i rebre directrius de la persona responsable de la unitat de planificació forestal de de la cap de l'Àrea Tècnica.
  • Elaborar els informes que es derivin dels procediments administratius de planificació forestal que gestiona.
  • Traslladar, si escau, aquests informes a la Comissió Tècnica del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, amb el vistiplau del responsable.
  • Realitzar les visites a camp inherents als procediments administratius de planificació forestal que gestioni.
  • Assessorar propietaris i consultories en l'àmbit de la planificació forestal que afectin finques de titularitat privada.

Forma en què s'ocuparà el lloc de treball: contracte temporal amb incorporació el 15 de novembre de 2017 fins a la reincorporació de la persona objecte de la interinitat.

Les persones interessades(1) que reuneixin els requisits esmentats han de presentar el seu currículum personal a l'adreça electrònica següent: rrhh.cpf@gencat.cat, fins al dia 2 de novembre de 2017.

Per tal d'agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l'assumpte del correu la referència: ARP472-17/COGNOMS i NOM

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC.

(1) Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes del Centre de la Propietat Forestal, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.