Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Provisió d'un lloc de treball, ...
 
Dilluns, 17 de juliol de 2017

Provisió d'un lloc de treball, de caràcter temporal, enginyer/a tècnic/a forestal, laboral, grup 4

Termini per a la presentació de sol·licituds: 24 de juliol de 2017


ARP344-17 Enginyer/a tècnic/a forestal, laboral, grup 4, al Centre de la Propietat Forestal, a Santa Perpètua de Mogoda, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (14.07.17)

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Nom del lloc de treball: Enginyer/a tècnic/a forestal
Grup: 4
Unitat directiva: Centre de la Propietat Forestal
Localitat: Santa Perpètua de Mogoda
Centre de treball: Finca Torreferrussa
Adreça: Ctra de Sabadell a Santa Perpètua, km. 4,5
Horari: 37,5 h setmanals, de dilluns a divendres

Requisits

Fase I. Prioritàriament: personal amb un vincle preexistent de caràcter fix, funcionari o laboral, amb l'administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del sector públic, del grup A2 Enginyer/a tècnic/a forestal.

Fase II. Excepcionalment, i en el cas que no es presenti cap persona que compleixi els requisits de la fase I, també es tindran en compte, les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents:

 • Titulació necessària per accedir al grup A2, enginyer/a tècnic/a forestal.
 • Certificat de reconeixements de suficiència en llengua catalana (nivell C) de la Direcció de Política Lingüística o equivalent.

Funcions del lloc

 • Realitzar l'assessorament a propietaris i a consultories sobre les diverses línies de finançament forestal gestionades pel CPF.
 • Realitzar la revisió formal i tècnica de les sol·licituds d'ajuts.
 • Realitzar les visites prèvies i valorar les actuacions subvencionables.
 • Elaborar els informes proposta d'atorgament dels expedients d'ajut.
 • Realitzar les visites de certificació d'ajuts i valorar l'adequació de l'execució de l'actuació a la despesa justificada.
 • Elaborar els informes de proposta de pagament.
 • Realitzar els informes d'adequació d'infraestructures forestals a les línes de crèdit establertes.
 • Realitzar visites i informes de control de manteniment de compromisos.
 • Realitzar informes proposta de revocació d'ajuts.

Aspectes que es valoraran

 • Experiència laboral en tasques de línies d'ajuts forestals.
 • Organitzatius.
 • Capacitat d'anàlisi i maneig d'informació complexa.
 • Carnet de conduir B1

Forma en què s'ocuparà el lloc: contracte temporal amb incorporació el dia 15 de setembre de 2017 fins al 15 de març de 2018.

Les persones interessades(1) que reuneixin els requisits esmentats han de presentar el seu currículum personal a l'adreça electrònica següent: rrhh.cpf@gencat.cat, fins al dia 24 de juliol de 2017.

Per tal d'agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l'assumpte del correu la referència: ARP344-17/COGNOMS i NOM

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC.

(1) Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes del Centre de la Propietat Forestal, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.