Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Jornada. Les associacions de ...
 
Dijous, 21 de setembre de 2017

Jornada. Les associacions de propietaris forestals a Catalunya: situació, reptes i perspectives

Sant Celoni, dimarts 24 d'octubre de 2017


Presentació

Ja en els treballs preparatoris de la llei forestal catalana del 1988 es va posar de manifest la necessitat d’impulsar les associacions de propietaris forestals: La dispersió de l’oferta i la necessitat d’economies d’escala, atesa la reduïda dimensió de moltes finques, així com la progressiva desprofessionalització del col.lectiu, aconsellaven accions conduents a agrupar la propietat.

Trenta anys després nombroses associacions cobreixen el territori català. La superfície associada en cada una d’elles, el nombre de socis i la seva capacitat operativa són molt diversos, com diverses són les seves finalitats, el seu nivell de consolidació i les circumstàncies que van provocar la seva constitució. Algunes d’elles ofereixen un ample ventall de serveis als seus socis, incloent les actuacions forestals i la comercialització de productes, altres s’han cenyit al paper de lobby territorial. Totes elles comparteixen, però, unes dificultats similars en adreçar-se al col.lectiu de la propietat, heterogeni i molt sovint refractari als experiments comunitaris. També totes elles han de lluitar per assolir uns recursos estables que els permetin la necessària autonomia i la possibilitat d’empènyer un programa significatiu en el territori respectiu.

En complir-se els vint-i-cinc anys de la constitució de l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor, degana de les associacions de base territorial, ens ha semblat oportú organitzar una jornada de reflexió sobre el paper d’aquestes organitzacions en el panorama forestal català, el paper que hi fan i, sobretot, el que estan cridades a fer.

Destinataris

Propietaris forestals, membres d'associacions, tècnics de l'Administració, industrials dels productes forestals i persones interessades en la realitat de les associacions de propietaris forestals a Catalunya.

Lloc de realització

Sala Bernat Martorell
Can Ramis
Plaça de la Vila, 25
Sant Celoni

Termini per a inscriure's: 19 d'octubre de 2017

Més informació

Parc de la Rectoria Vella
Apartat de Correus 127
08470 Sant Celoni
correu-e: info@montnegrecorredor.org
Telèfon: 629 008 745 (de 9 a 14 h)