• Imprimeix

Plantacions (forestals i agroforestals) de noguera, cirerer i freixe. Requeriments i models de gestió

Portada plantacions
Logo_futuragrari

La fitxa forma part de la col·lecció "Fitxes tècniques" del Centre de la Propietat Forestal i tanca la sèrie dedicada a la silvicultura de les diferents espècies presents a Catalunya i els models generats a les Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST).

Data: octubre 2017
Format: col·leccionable
Venda: gratuït, prèvia subscripció
Idioma: català

Dipòsit legal: B-25122-2017

Publicació elaborada en el marc del projecte europeu LIFE FUTURAGRARI (www.futuragrari.cat)

Data d'actualització:  25.10.2017