• Imprimeix

Models de gestió per a la producció micològica en boscos de pi roig (Pinus sylvestris L.)

Imatge portada

Autors/es:
José Antonio Bonet, Míriam Piqué, Juan Martínez de Aragón, Mario Beltrán, Pau Vericat (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
Teresa Cervera (Centre de la Propietat Forestal).

Data: 2012
Format: pdf
DL: B.33845-2012
Idioma: Català

Data d'actualització:  17.12.2012