• Imprimeix

Integració del risc de grans incendis forestals (GIF) en la gestió forestal

Portada

Autor/s: Míriam Piqué, Teresa Valor (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), Marc Castellnou, Jordi Pagés, Asiar Larrañaga, Marta Miralles (GRAF), Teresa Cervera (Centre de la Propietat Forestal)

Primera edició: setembre de 2011
Format: pdf
DL: B-37943-2011

ISBN: 978-84-695-0616-5


Venda: únicament disponible en format digital i gratuït
Idioma: català

 

 

Integració del risc de Grans Incendis Forestals en la Gestió Forestal

Data d'actualització:  08.06.2011