• Imprimeix

Models de gestió per als boscos de castanyer (Castanea sativa Mill.)

Img castanyer

Autor/es:
Mario Beltrán, Pau Vericat, Míriam Piqué (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
Ricard Farriol (Centre de la Propietat Forestal)

Data: 2013
Format: pdf
DL: B.8070-2013
Idioma: Català

Data d'actualització:  14.03.2013