• Imprimeix

Models de gestió per als boscos de surera (Quercus suber L.)

suro

Autor/es:
Pau Vericat, Mario Beltrán, Míriam Piqué (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
Teresa Cervera (Centre de la Propietat Forestal)

Data: 2013
Format: pdf
DL: B. 19631-2013
Idioma: Català

Data d'actualització:  17.07.2013