• Imprimeix

Models de gestió per a les fagedes (Fagus sylvatica L.)

portada

Autor/es:
Mario Beltrán, Pau Vericat, Míriam Piqué (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
Teresa Cervera (Centre de la Propietat Forestal)

Data: 2013
Format: pdf
DL: B. 17872-2013
Idioma: Català

Data d'actualització:  04.07.2013