• Imprimeix

Comunicació del producte obtingut en finques privades ordenades amb Pla tècnic de gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF)

Documentació que cal presentar per a la comunicació d'aprofitaments fusters o llenyosos

El titular d'un aprofitament fuster o llenyós ha de comunicar a l'administració forestal la quantitat de llenyes i/o fustes objecte de comercialització en el termini màxim d'un mes des de la finalització de l'aprofitament, indicant les dades de la persona i l'aprofitament que s'ha realitzat a la finca al Centre de la Propietat Forestal, per correu postal, fax o correu electrònic.

Data d'actualització:  24.05.2018