• Imprimeix

Models de gestió per als boscos d'alzina (Quercus ilex subsp. ilex) i carrasca (Quercus ilex subsp. ballota)

Portada

Autor/s:
Pau Vericat, Míriam Piqué, Mario Beltrán (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), Teresa Cervera (Centre de la Propietat Forestal)

Data: 2011
Format: pdf
DL: B-37944-2011
Idioma: Català

Data d'actualització:  27.10.2011

Informació relacionada