• Imprimeix

Models de gestió per als boscos de pi roig (Pinus sylvestres L.)

Portada Pi roig

Autor/s:
Míriam Piqué, Mario Beltrán, Pau Vericat (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
Teresa Cervera, Ricard Farriol, Teresa Baiges (Centre de la Propietat Forestal)

Data: 2011
Format: pdf
DL: B-37946-2011
Idioma: Català

Data d'actualització:  27.10.2011

Informació relacionada