• Imprimeix

Models de gestió per als boscos de roure de fulla petita (Quercus faginea) i roure martinenc (Quercus humilis)

Portada

Autor/s:
Míriam Piqué, Mario Beltrán, Pau Vericat (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Teresa Cervera (Centre de la Propietat Forestal)

Data: 2012
Format: pdf
Dipòsit legal: B.23057-2012
Idioma: Català

Data d'actualització:  09.07.2012