• Imprimeix

Models de gestió per als boscos de pinassa (Pinus nigra Arn.)

Portada

Autor/s:
Míriam Piqué, Mario Beltrán, Pau Vericat (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
Teresa Cervera (Centre de la Propietat Forestal)

Data: 2012
Format: pdf
Dipòsit legal: B.24749-2012
Idioma: Català

Data d'actualització:  25.07.2012

Informació relacionada