• Imprimeix

Ajuts a la GFS en finques de titularitat privada, 2018 (Actuacions silvícoles i xarxa viària) (convocatòria 2018)

03/04/2018 09:04

El DOGC núm. 7587, de 27 de març de 2018 publica la RESOLUCIÓ ARP/557/2018, de 20 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR) (ref. BDNS 391063).

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de març de 2018 fins al 27 d'abril de 2018.

Sol·licitar l'ajut