• Imprimeix

Butlletí electrònic

Subscripció al butlletí electrònic

Informació bàsica sobre protecció de dades


Responsable: Centre de la Propietat Forestal
Finalitat: Gestió de la subscripció
Legitimació: Execució d'un contracte
Destinataris: No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació


Informació addicional o detallada

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat:
 Centre de la Propietat Forestal
Adreça postal: Finca Torreferrussa, Crta. Sabadell a Sta. Perpètua, Km. 4,5, apartat de correus 240, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona
Telèfon: 935747039
Adreça electrònica: lopd.cpf@gencat.cat
Delegat de Protecció de Dades: Finca Torreferrussa, Crta. Sabadell a Sta. Perpètua, Km. 4,5, aparta de correus 240, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona (dpd.cpf@gencat.cat)
Contacte DPD: Juan Porras Jurado (dpd.cpf@gencat.cat)

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Al Centre de la Propietat Forestal, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l’enviament del butlletí electrònic del Centre de la Propietat Forestal.
En cap moment es realitzen perfils comercials ni es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquestes dades.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del contracte de subscripció a la recepció del butlletí electrònic que ens heu sol·licitat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades no es comunicaran a terceres parts, inclosos tercers països o entitats. Tret que sigui obligació legal.

Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Centre de la Propietat Forestal estem tractant dades personals que la concerneixen, o no. 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir. 

En determinades circumstancies previstes a l’article 18 RGDP, els interessats poden sol·licitar la limitació dels tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. El Centre de la Propietat Forestal deixarà de tractar les dades, tret de motius imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?
Mitjançant escrit adreçat al Centre de la Propietat Forestal, Finca Torreferrussa, Crta. Sabadell a Sta. Perpètua, Km. 4,5, aparta de correus 240, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona

Mitjançant escrit a l’adreça electrònica lopd.cpf@gencat.cat

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Data d'actualització:  24.05.2018