• Imprimeix

Fitxes tècniques

Per tal de donar compliment a la funció de "divulgació de mètodes de silvicultura sostenible per produir i conservar els terrenys forestals" que li és encomanada (Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal), el CPF utilitza diversos canals de comunicació, com ara: la revista Silvicultura, les jornades tècniques i les publicacions de caràcter tècnic. Dins d'aquestes últimes s'inclouen les Fitxes tècniques del Centre de la Propietat Forestal.

La finalitat d'aquestes fitxes és divulgar informació pràctica i de consulta fàcil als diferents agents implicats en el sector forestal, amb instruccions clares i amb un format senzill i visual.

Les Fitxes tècniques estan agrupades dins dels aspectes de la gestió forestal següents:

I. Aspectes jurídics i administratius
II. Eines per a la gestió multifuncional
III. Planificació i gestió forestal
IV. Aprofitaments i treballs forestals
V. Espècies i silvicultura