Quins avantatges comporta tenir un IOF aprovat

La planificació forestal disposa d'un conjunt d'avantatges fiscals. En aquest apartat trobareu quins són aquests avantatges i què representen.