Inicialment es van aplicar tallades de regeneració, per faixes, per aclarides successives uniformes i per bosquets. Ara s'hi afegeixen models de gestió forestal multifuncional. Aquesta xarxa compta amb 17 finques col·laboradores (amb un total de 25 rodals de seguiment) i està en funcionament des de l'any 2007.