La planificació de la gestió forestal duta a terme en els darrers vint anys ens permet intercanviar informació entre els agents del territori, amb una vocació i tradició forestals mantinguda al llarg del temps, i l'administració forestal, de forma directa a partir del coneixement tècnic adquirit i per mitjà de la recerca aplicada, transferida pels centres d'investigació de Catalunya i altres entitats europees.

El CPF va apostar a partir dels anys noranta per liderar una Xarxa de Parcel·les Demostratives (XPD), on s'apliquen tècniques de gestió forestal sostenible i es difonen casos d'èxit de gestió silvícola a escala rodal o de forest, amb un objectiu clar de donar a conèixer les bones pràctiques i per parametritzar el valor dels béns i serveis que ofereixen les nostres forests.

 

XARXA TEMÀTICA I ESPAI DE COL·LABORACIÓ

La xarxa de parcel·les i forests demostratives pot alimentar-se en dues direccions, des del gestor o propietari forestal que desitja donar a conèixer la seva experiència forestal o a partir d'una proposta promoguda per part del CPF per aplicar diferents models silvícoles, fer-ne el seguiment i la transferència posterior.

Si creieu que la vostra experiència és innovadora i pot ser útil per a la resta de silvicultors o s'adapta a les necessitats que promou el CPF podeu omplir el formulari de sol·licitud [PDF, 722,57 KB.] per a formar part de la XPD amb les dades bàsiques de la propietat, forest, rodal i línia de treball i retornar-lo a travès del correu electrònic: cpf@gencat.cat.

En el cas que s'arribi a un acord de col·laboració, se signarà un conveni d'adscripció a la XPD consensuada entre la propietat i el CPF.

Actualment, la XPD es divideix en tres línies o subxarxes que inclouen diferents parcel·les demostratives.

Formulari de sol·licitud per a formar part de la XPD

Xarxa 1.- Producció de fusta de qualitat

Aquesta xarxa es va iniciar l'any 2002 amb l'objectiu de millorar les tècniques de plantació per a l'obtenció de fusta de qualitat de noguera, cirerer, moixera, freixe i perera, repartida en 13 finques.

Xarxa 2.- Gestió silvopastoral

L'objectiu de la xarxa, iniciada l'any 2007, és caracteritzar l'aprofitament silvopastoral a Catalunya a partir de la selecció de 10 explotacions demostratives i el seu posterior seguiment.

Xarxa 3.- Producció de fusta i prevenció de grans incendis forestals

Inicialment es van aplicar tallades de regeneració, per faixes, per aclarides successives uniformes i per bosquets. Ara s'hi afegeixen models de gestió forestal multifuncional. Aquesta xarxa compta amb 17 finques col·laboradores (amb un total de 25 rodals de seguiment) i està en funcionament des de l'any 2007.