• Imprimeix

Presentació i objectius

presentació

LIFE+Integració cost-eficiència de la prevenció de grans incendis en la planificació i la gestió forestal (LIFE+DEMORGEST)(LIFE12_ENV_ES_000730) és un projecte europeu LIFE+ amb una durada de cinc anys i que té com a objectiu reduir la vulnerabilitat dels boscos catalans als grans incendis forestals (GIF), facilitant l'adopció per part dels silvicultors de nous models silvícoles multifuncionals (Models ORGEST), que integrin la producció de diferents béns i serveis amb la prevenció dels GIF; i sensibilitzant a la societat en general del paper de la gestió forestal en la lluita contra els incendis i la preservació del paisatge agrari.

El programa EU LIFE+

El programa EU LIFE+ és un instrument financer que la Unió Europea ofereix per a temes ambientals, amb l'objectiu de fomentar, implementar, actualitzar i desenvolupar polítiques ambientals, cofinançant projectes de gran nivell a escala europea.

El programa LIFE+ es divideix en tres seccions -natura i biodiversitat, polítiques mediambientals i informació i comunicació- i posa de manifest el desig d'Europa d'abordar aquestes qüestions tan importants i d'incloure la dimensió ambiental en totes les polítiques europees per a contribuir al desenvolupament sostenible.

Data d'actualització:  27.01.2014