• Imprimeix

Escala de forest

En 10 rodals seleccionats per a les 7 formacions mediterrànies majoritàries, s'aplica un model ORGEST que proposa una silvicultura innovadora respecte la tradicional, tot integrant criteris de reducció de la vulnerabilitat al foc.

Les parcel·les s'executen amb la participació d'agents locals i serveixen de base per a l'experimentació i la transferència al sector. Un cop acabat el projecte passaran a formar part de la Xarxa de Parcel·les Demostratives del CPF. L'objectiu és facilitar l'adopció dels models ORGEST per part de tècnics i silvicultors, així com fomentar el debat sobre la seva aplicabilitat en diferents situacions i objectius de gestió, com a part d'un procés dinàmic de revisió col·lectiva.

La selecció de les parcel·les demostratives (PD) s'ha fet a partir de les accions següents:

La llista de parcel·les i models escollits i l'estat d'execució de les feines a desembre de 2016, és la següent:

 

Codi Formació Objectiu Model Tractament Estat de les feines
PD1 Quercus ilex Comparació aplicació model irregular vs model regular Qii04 Tallada de selecció Finalitzada
Qii06 Aclarida baixa Finalitzada
PD2 Q. suber + Q. ilex + altres planifolis Silvicultura d'arbre individual per a fusta de qualitat SOA Tallada de selecció + silvicultura orientada a l'arbre Finalitzada
PD3 Q. humilis Transició de llenya a producció de fusta de qualitat Qh03 Aclarida mixta selectiva Finalitzada
PD4 Pinus halepensis Tallada d'adaptació: regularització d'una pineda adulta Th01 Aclarida baixa Finalitzada
PD5.1 Pinus nigra Tallades d'adaptació: aplicació 2 itineraris sobre una mateixa massa Ph06 Aclarida baixa Finalitzada
Aclarida baixa Finalitzada
PD5.2 Pinus nigra (post incendi) Homogeneïtzació d'un rodal afectat per incendi Pn04 Tallada preparatòria Finalitzada
Tallada disseminatòria Finalitzada
Aclarida de plançoneda Finalitzada
PD5.3 Pinus nigra Tallada de regeneració i adaptació al model Pn06 Aclarida baixa Finalitzada
Tallada prepartòria Finalitzada
Aclarida baixa Finalitzada
PD6.1 Pinus silvestris Irregularització per bosquets en dues zones contrastades Ps05 Tallada de selecció per bosquets petits Finalitzada
PD6.2 Quercus pyrenaica Transició de llenya a producció de fusta de qualitat per a boteria Qph01 Aclarida baixa Finalitzada
PD7 Pinus pinea Instal·lació d'una nova massa de pi pinyer Ppa02 Plantació Finalitzada

 

Data d'actualització:  27.09.2017