• Imprimeix

Accions

Acció A. Preparatòria

Aquesta acció inclou, entre altres: la coordinació entre les entitats col·laboradores del projecte, la realització de tallers tècnics, la millora de la Xarxa de Parcel·les Demostratives (XPD) i la creació d'una bossa d'adscripció voluntària a la XPD, el disseny, la localització i la diagnosi de les parcel·les on actuar, a escala de massís (ZPM) i de rodal, i la formació d'acords amb la propietat, empreses d'explotació i altres agents del territori.

Acció B. Implementació

Es duran a terme els treballs silvícoles en els ZPM, prèvia planificació per localitzar les zones estratègiques de prevenció d'incendis forestals, i en les XPD, amb el marcatge i el seguiment dels models escollits. Se seleccionaran i instal·laran les Aules de transferència.

Acció C. Monitoreig

Inclou les tasques per mesurar i documentar l'efectivitat de les accions del projecte amb l'objectiu establert. Per aquest motiu s'elaboraran els estudis i els seguiments necessaris per avaluar l'impacte socioeconòmic local i general, l'impacte ambiental relacionat amb el canvi climàtic i l'impacte sobre el públic objectiu (propietat, gestors i empreses d'explotació) del conjunt i resultat de les actuacions realitzades.

Acció D. Comunicació i disseminació

Un dels objectius principals del projecte és la difusió dels coneixements entre aquells grups directament relacionats amb la gestió forestal sostenible. Es duran a terme jornades, tallers i visites tècniques adreçades a professionals de l'administració, empreses d'explotació, silvicultors i gestors i s'editaran vàries publicacions tècniques i material divulgatiu.

Acció E. Revisió continuada

És necessari dur a terme una supervisió i avaluació continuada del projecte a partir d'uns indicadors de control i es redactaran informes d'actuació anuals. S'inclou també la creació de xarxes d'àmbit mediterrani o transnacional per poder compartir experiències entre els diferents projectes LIFE i altres projectes o estudis europeus.

Data d'actualització:  27.01.2014