• Imprimeix

Publicacions

Revista Silvicultura

 • Silvicultura 76

  Silvicultura 76

  Bosc i Societat. Ve de molt enllà i no para quiet

  • 28/09/2017
 • Silvicultura 75

  Silvicultura 75

  Els silvicultors catalans opinen sobre l'ús social de les seves forests privades

  • 11/05/2017
 • Silvicultura 74

  Silvicultura 74

  Guia dels criteris de classificació de la fusta en peu de Catalunya

  • 30/09/2016
 • Silvicultura 73

  Silvicultura 73

  Efectes de la gestió forestal sobre la capacitat d'embornal de carboni als boscos catalans. Metodologia de càlcul aplicada als models ORGEST

  • 13/05/2016
 • Silvicultura 72

  Silvicultura 72

  Nova línia d'ajuts per a les agrupacions i organitzacions de productors forestals en el marc del PDR 2014-2020

  • 06/10/2015
 • Silvicultura 71

  Silvicultura 71
  • 07/05/2015
 • Silvicultura 70

  Silvicultura 70

  Aprofitaments mecanitzats de biomassa forestal

  • 23/09/2014

Fitxes tècniques

 • Guia dels criteris de classificació de la fusta en peu de Catalunya

  Guia dels criteris de classificació de la fusta en peu de Catalunya

  La fitxa ha estat elaborada en el marc del projecte europeu LIFE+DEMORGEST i vol ser una eina pràctica que permeti als gestors de les forests i les empreses de treballs forestals establir uns criteris clars i senzills per classificar la fusta dels arbres en peu i en faciliti la distribució i comercialització posterior.

  • 12/06/2017
 • Boscos de roure de fulla petita i de roure martinenc. Tipologies i models de gestió

  Boscos de roure de fulla petita i de roure martinenc. Tipologies i models de gestió

  La fitxa ha estat elaborada en el marc del projecte europeu LIFE+DEMORGEST per facilitar l'adopció per part dels silvicultors de nous models silvícoles multifuncionals ORGEST, que integren la producció dels diferents béns i serveis amb la prevenció de grans incendis forestals.

  • 29/12/2016
 • Pinedes de pi pinyer. Tipologies i models de gestió

  Pinedes de pi pinyer. Tipologies i models de gestió

  La fitxa ha estat elaborada en el marc del projecte europeu LIFE+DEMORGEST per facilitar l'adopció per part dels silvicultors de nous models silvícoles multifuncionals ORGEST, que integren la producció dels diferents béns i serveis amb la prevenció de grans incendis forestals.

  • 23/12/2016
 • Forêt de Chène-liège. Typologies et modèles de gestion

  Forêt de Chène-liège. Typologies et modèles de gestion

  Le fiche technique que nous vous présentons ici fait partie de la collection "Fiches techniques" du Centre de la Propietat Forestal et a été élaborée dans le cadre du projet européen LIFE DEMORGEST afin de faciliter l'adoption de la part des sylviculteurs de nouveaux modèles sylvicoles multifonctionnels ORGEST, qui intègrent la production des divers biens et services avec la prévention des grands incendies de forët.

  • 15/01/2015
 • Boscos surera. Tipologies i models de gestió

  Boscos surera. Tipologies i models de gestió

  La fitxa ha estat elaborada en el marc del projecte europeu LIFE+DEMORGEST per facilitar l'adopció per part dels silvicultors de nous models silvícoles multifuncionals ORGEST, que integren la producció dels diferents béns i serveis amb la prevenció de grans incendis forestals.

  • 15/12/2014