• Imprimeix

Jornades i tallers

El 2017 finalitza el projecte LIFE+DEMORGEST, l'objectiu del qual ha estat obtenir i transferir directrius per a l'aplicació a camp dels models ORGEST més innovadors, tot ampliant-ne l'enfocament multifuncional cap a la provisió de serveis relacionats amb l'estalvi d'aigua, la fixació de carboni i la conservació de la biodiversitat, iniciant el camí de la silvicultura que ha de venir.

Durant la jornada final del projecte DEMORGEST, celebrada el passat dia 7 de novembre a Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages) silvicultors i altres professionals de la gestió, la formació i la recerca forestal van compartir experiències i es va originar un debat sobre l'aplicació pràctica de les ORGEST i, en general, sobre la teoria i, sobretot, la pràctica de la gestió multifuncional del bosc a Catalunya.

PONÈNCIES I TAULES TEMÀTIQUES

Jornades, seminaris i tallers duts a terme al llarg del projecte