• Imprimeix

Aules de transferència

Aules de Transferència Forestal del CPF

Aules de Transferència Forestal del CPF

Les Aules de Transferència (AT) són espais creats per al debat silvícola i la formació de professionals forestals, estudiants i públic en general, amb l’objectiu d’abordar els diferents reptes a què s’enfronten els boscos catalans, especialment en el context del canvi climàtic. 

En una aula de transferència forestal s’hi poden simular tallades sota diferents criteris - en funció de l’objectiu de gestió - i conèixer les implicacions a llarg termini. També es poden fer pràctiques d’inventari i de marcatge d’aclarides amb diferents criteris de gestió, amb l'ajut d'un software específic per a dispositius mòbils que permet la visualització immediata dels resultats de la tallada proposada.

Actualment hi ha instal·lades quatre aules:

Roure Martinenc (Quercus pubescens)

S'ubica en una roureda de roure martinenc a la Garrotxa. En els darrers anys el mercat de les llenyes ha reactivat l'aprofitament del roure però, en zones de qualitat alta, té sentit plantejar-se l'obtenció de productes que aportin un valor afegit més alt a la fusta, cosa que requereix de la introducció de nous criteris en la selecció dels peus a tallar. Igualment, aquestes rouredes ofereixen un alt potencial per a l'aprofitament forestal.

roure

Roure martinenc

Pinassa (Pinus nigra)

S'ubica en un bosc de pinassa del Solsonès. La pinassa és la segona espècie quant a contribució al mercat de la fusta català, darrera del pi roig, i alhora és l'única pineda considerada com a hàbitat clau per a la conservació a escala europea. Els incendis, la desestructuració i les dificultats de regeneració són amenaces per a l'espècie que cal abordar amb la gestió.

pinassa

Pinassa

Pi roig (Pinus sylvestris)

S'ubica al PNIN de Poblet, en una massa de pi roig amb acompanyament d'alzina i altres planifolis. El pi roig a Catalunya és especialment vulnerable al canvi climàtic, ja que es troba al límit sud de la seva distribució europea, però alhora és el pi que més contribueix al mercat de la fusta català. En la seva gestió cal tenir en compte criteris de resiliència enfront els efectes del canvi climàtic (regeneració, biodiversitat, masses mixtes...) i de valorització de la seva fusta.

Pi roig

Pi riog

Pi blanc (Pinus halepensis)

S'ubica en una pineda de pi blanc, al Montmell. El nou mercat de la biomassa ofereix una oportunitat de gestió de les masses de pi blanc, que ha de tenir en compte necessàriament la prevenció d'incendis, però també altres aspectes importants en el context del canvi climàtic, com ara l'eficiència en l'ús de l'aigua i la resiliència.

Pi blanc

Pi blanc

Data d'actualització:  13.11.2014