Suro

Aquest manual presenta els models i les recomanacions de gestió per als boscos dominats per la surera de Catalunya per als casos en què l'objectiu preferent de gestió és la producció de suro o la prevenció d'incendis forestals. El contingut del manual s'agrupa en els blocs següents:

Bloc I. Resumeix les característiques generals dels boscos de surera de Catalunya i altres informacions d'interès sobre l'espècie.

Bloc II. Presenta conceptes i tractaments relatius a la silvicultura d'aquesta esp`ccie, que poden ajudar l'usuari del manual a interpretar els models de gestió que es mostren al bloc IV.

Bloc III. Presenta de manera general les premisses i la metodologia utilitzades en la generació dels models de gestió.

Bloc IV. Constitueix la part principal de manual, on es presenten tot un conjunt de models de gestió per a les diferents formacions pures i mixtes de surera.

Data d'actualització:  09.08.2013