Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Línies d'actuació  > Transferència de coneixement
 

Transferència de coneixement

Transferència de coneixement

Recollint experiències prèvies d'experimentació i recerca, el Centre de la Propietat Forestal va engegar, el 2004, el primer Pla d'innovació i transferència de tecnologia (Pla d'ITT) amb la finalitat de col·laborar en la dinamització del sector forestal privat català, mitjançant el foment i la transmissió de coneixements innovadors i la creació d'un entorn propici per a la generació de noves idees i oportunitats per al sector. 

El Pla d'ITT del CPF es fonamenta en la teoria de la innovació col·laborativa i s'estructura en tres programes d'actuació: 

I) La promoció de la recerca orientada a les necessitats.
II) La realització d'activitats de divulgació i transferència.
III) La realització d'activitats transversals de coordinació.

La recerca promoguda pel CPF s'emmarca en unes àrees d'acció prioritària que inclouen diversos aspectes de la planificació i la gestió forestal sostenible.

La xarxa de finques col·laboradores és un dels pilars bàsics del pla i representa una plataforma per a l'experimentació i la demostració de pràctiques silvícoles innovadores, a més d'un espai de comunicació entre propietat, Administració i recerca.

La divulgació té com a canals bàsics les publicacions (guies i fitxes tècniques i la revista Silvicultura), les jornades tècniques, els cursos i les conferències en congressos.