• Imprimeix

El seguiment en les finques adscrites a l'ENSCAT

Mitjançant un informe anual de les inspeccions de seguiment dutes a terme es dóna compliment a les determinacions de la certificació forestal en la modalitat regional sota el sistema PEFC.