• Imprimeix

Seguiment de les actuacions planificades i notificades

En funció de les directrius de seguiment marcades anualment, els assessors tècnics forestals del Centre de la Propietat Forestal fan visites de seguiment de les actuacions que s'executen per comprovar el grau d'execució de la planificació i si aquesta execució és correcta o no.

En cas d'observar discrepàncies lleus entre el que s'ha planificat i el que s'ha executat es fa arribar un informe a la propietat amb l'objectiu de reconduir l'actuació i adaptar-la als criteris tècnics especificats al pla.

Si les discrepàncies observades a camp són greus o és impossible reconduir-les, aquest fet es posa en coneixement dels Serveis Territorials del DARP perquè se n'obri un expedient sancionador, si així escau.