La gestió forestal és el conjunt d'accions i diligències que ha de desenvolupar la propietat forestal que, voluntàriament, ha decidit posar la finca en valor econòmic, ambiental i social, a partir de la planificació forestal.