Un dels trets que caracteritzen la fiscalitat forestal que afecta els boscos de Catalunya és la dispersió, atès que la normativa que la recull no es troba en una única disposició sinó que ve regulada d'una forma bastant indirecta i, fins i tot de vegades residual. Així doncs, resulta dificultós conèixer la totalitat de disposicions que incideixen en la fiscalitat forestal, i d'aquest fet se'n deriva el possible desconeixement per part dels interessats en el moment d'aplicar-la i beneficiar-se'n, alhora que tampoc resulta fàcil trobar assessors especialistes en el tema així, amb la intenció de donar una visió general de l'àmbit fiscal en el que s'enquadra l'activitat forestal, hem trobat adient presentar d'una manera esquematitzada, els trets més importants de cada impost que afecten a l'activitat forestal.