• Imprimeix

Concepte

Imatge certificació

Què entenem per certificació forestal?

L'any 1998 el Consell de la Unió Europea va adoptar una resolució relativa a la certificació forestal sobre la base del contingut de l'Estratègia forestal europea que afirma: "Els sistemes de certificació forestal són instruments de mercat per millorar el coneixement dels consumidors sobre la gestió forestal sostenible i per estimular la utilització de la fusta i els productes forestals com a matèria prima renovable i respectuosa amb el medi ambient. Les certificacions han de ser voluntàries, creïbles, transparents, de lliure accés i tenir una baixa relació cost/eficàcia. Un punt essencial per garantir la credibilitat ha de ser el control independent de la gestió dels boscos".

Actualment coexisteixen diversos sistemes de certificació, molts d'aquests d'àmbit local. Entre els diferents sistemes de certificació existents, els dos majoritaris són PEFC (Programa pel reconeixement de sistemes de certificació forestal) i FSC (Forest Stewardship Council), que van sorgir amb la voluntat de poder-se adaptar a terrenys forestals paranaeropeus, el primer, i planetari, el segon, amb la intenció de poder aturar la tala il·legal d'arbres i el procés de desembosc progressiu i creixent en els boscos del tercer món.

El Parlament Europeu va elaborar un informe sobre l'execució d'una estratègia forestal per a la Unió Europea, en virtut de la qual va establir com a element estratègic el foment de la gestió sostenible dels boscos, mitjançant estratègies d'informació i comunicació, en considerar que els sistemes de certificació FSC i PEFC són igualment adequats per a aquesta finalitat. L'informe també demanava que es fomentés el reconeixement dels dos sistemes de certificació.