Procediment pel qual un organisme independent proporciona una garantia escrita que la gestió forestal es fa d'acord amb els criteris de sostenibilitat.

La certificació forestal està relacionada amb el concepte de gestió forestal sostenible. En aquesta secció trobareu els diferents sistemes de certificació i els diferents centres per acreditar les finques forestals.

Enllaços relacionats