• Imprimeix

Identificació corporativa

La Idenditificació corporativa inclou les normes gràfiques de senyalització i identificació visual de la Generalitat de Catalunya. La web Identificació corporativa proporciona les normes a seguir i també un seguit d'exemples d'aplicacions de la marca de la Generalitat, dels seus departaments, i dels organismes, entitats i empreses públiques que s'hi adscriuen.

La identificació corporativa de la Generalitat de Catalunya és un dels elements bàsics de la seva identitat corporativa, del conjunt d'elements que la singularitzen i la identifiquen davant de la ciutadania i de les altres institucions públiques i privades. Per això, l'Administració de la Generalitat aplica la seva identificació corporativa en el procés de realització de qualsevol disseny o redisseny relacionat amb la identitat visual de la institució. En la comunicació institucional de la Generalitat, per tant, només es poden utilitzar les marques i identificacions pròpies s'hi recullen.

La web Identificació corporativa recull tota la normativa actualitzada, ja que els mitjans telemàtics permeten incorporar-hi les modificacions en qualsevol moment. Si bé tothom hi té accés, en trauran especial profit els usuaris interns de la Generalitat i els proveïdors (professionals de la publicitat, del disseny i de les arts gràfiques).