• Imprimeix

LIFOR Edició Catalunya

LIFOR Edició Catalunya, versió 2.5

Nova versió del programa LIFOR Edició Catalunya, programa informàtic dissenyat per a l'elaboració i el processament de dades d'inventaris forestals.

Aquesta versió incorpora diferents novetats, entre les quals destaquen les següents:

  • Nou mòdul d'introducció de dades basat en la fitxa d'inventari forestal del CPF.
  • Introducció i processament dels arbres mesurats mitjançant classes diamètriques.
  • Introducció i processament d'arbres tipus.
  • Càlcul d'existències i estimació d'aprofitaments de suro comercial i pelegrí.
  • Intercanvi de dades amb el programa LIFOR PPC i adaptació de LIFOR per a Pocket Pc.
  • Incorporació de nous paràmetres forestals a la importació de resultats al programa Metabosc, tant en PTGMF com en PSGF.

 

Altres components necessaris per a l'execució de LIFOR Edició Catalunya versió 2.5:

Microsoft Access, o en el seu defecte, els arxius de compatibilitat de Microsoft Data Access, instalables mitjançant l'arxiu "Mdac_typ.exe".

Informació relacionada

Microsoft.NET Framework 3.5. Per a què el programa funcioni és suficient la versió "Redistributable" de Microsoft.NET Framework

Informació relacionada

LIFOR per a Pocket PC

Adaptació del programa LIFOR per a dispositius Pocket Pc.

És un aplicació dissenyada per recollir dades en els inventaris forestals. La informació recollida s'organitza en estrats i parcel·les de mostreig, que poden ser creades per l'usuari directament al Pocket Pc o prèviament des del programa LIFOR Edició Catalunya versió 2.5.

Incorpora funcions de càlcul d'error de mostreig, densitat i àrea basimètrica. Les dades recollides es poden incorporar automàticament al programa LIFOR Edició Catalunya versió 2.5 per ser processades i obtenir els principals paràmetres forestals.

Altres components necessaris per a l'execució de LIFOR Pocket PC:

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquest servei podeu contactar per correu electrònic a l'adreça següent : Consultes Programa LIFOR

Els continguts d'aquest lloc web, inclosos els textos, les imatges i qualsevol altre material, són responsabilitat del Centre de la Propietat Forestal, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural no és responsable de l'ús que se'n faci.

Data d'actualització:  27.03.2012