• Imprimeix

Planificació forestal: Instruments d'ordenació forestal

Mitjançant els instruments d'ordenació es planifiquen les actuacions que cal dur a terme en una finca forestal en un termini superior als deu anys, en què cal assolir uns objectius bàsics proposats pel propietari o gestor.

En l'apartat web de planificació forestal, trobareu una descripció detallada de cadascuna de les figures d'ordenació en la planificació forestal: projecte d'ordenació, pla tècnic de gestió i millora forestal i pla simple de gestió forestal.