• Imprimeix

Avisos d'actuació amb signatura digital

Des del 15 d'octubre de 2012, els avisos d'actuació es poden presentar a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Amb la resolució d'aprovació dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i els plans simples de gestió forestal (PSGF) s'autoritzen totes les actuacions planificades. No obstant això, cal comunicar l'inici d'aquestes actuacions programades al Centre de la Propietat Forestal.

A l'Oficina Virtual de Tràmits podreu:

a) descarregar-vos el formulari pdf per iniciar la tramitació de forma presencial.

b) realitzar el tràmit en línia. per a fer-ho cal disposar d'un certificat digital reconegut i seguir les passes següents:

 • Connectar-vos a la web de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), de la Generalitat de Catalunya.
 • Descarregar el document (en format PDF) per tal de realitzar la comunicació d'inici de les actuacions programades al PTGMF/PSGF.
 • Emplenar el document PDF, validar-lo i signar-lo electrònicament.
 • Enviar a tramitar telemàticament i a través de la mateixa web de l'OVT el fitxer ja emplenat, validat i signat.
 • Consultar els meus tràmits electrònics.


Avantatges de la tramitació en línia

Per a la ciutadania:

 • Immediatesa i facilitat en la realització de diferents tràmits amb la Generalitat de Catalunya.
 • Disponibilitat continuada, estaviant temps i sense haver de realitzar cap desplaçament.
 • Una major facilitat per rebre i accedir a les vostres notificacions.
 • La persona interessada visualitza totes les seves notificacions en un únic punt de consulta.


Per al Centre de la Propietat Forestal:

 • Immediatesa en la notificació i, per tant, procediments amb una durada de tramitació més curta.
 • Control del temps en la tramitació dels expedients.
 • Coneixement de l'estat de la notificació diàriament i de forma automàtica.
 • Estalvi de temps, paper i costos en l'enviament de les notificacions.
 • Homogeneïtat en la gestió a tota la Generalitat.


Certificats digitals

El certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació que garanteix la màxima seguretat en la tramitació electrònica.

Per poder realitzar el tràmit en línia de presentació dels avisos d'actuació cal disposar d'un certificat digital (DNI electrònic, idCat, Camerfirma, CERES-FNMT, etc..).

Si no disposeu d'un certificat digital us podeu adreçar a l'Agència Catalana de Certificació (CATCert) o bé al Centre de la Propietat Forestal, ja que, com a entitat de registre idCAT, també emet aquests certificats, tant si s'han sol·licitat prèviament per internet o de forma presencial, per mitjà d'una memòria USB que conté el certificat de la persona sol·licitant ja descarregat, de manera que el certificat es pot fer servir directament en qualsevol ordinador que tingui instal·lat el programari adequat.

Data d'actualització:  16.10.2012